(20)040807 2205 FHMM.Demise on  Asn 2v2v1v1 Demise on the Plains

-PT- -00:38 19/30    FreakBoi               Whisper:   lets go
-PT- -00:20 10/30    vinylrake              Whisper:   you ewant offense or defense?
-PT- -00:15 02/30    FreakBoi               Whisper:   defebce
-PT- -00:12 23/30    FreakBoi               Whisper:   i am eating
-PT- -00:00 25/30    vinylrake              Whisper:   ok?
00:00 21/30    Nokilli                Whisper:   here Blake
00:02 17/30    FreakBoi               Whisper:   k
00:05 10/30    FreakBoi               Whisper:   just it?
00:09 22/30    vinylrake              Whisper:   ?
00:11 00/30    FreakBoi               Whisper:   ehhe i ikding
00:20 15/30    vinylrake              Whisper:   defend scarecrow closely
00:35 16/30    vinylrake              Whisper:   heh I gave you 51%
00:42 10/30    FreakBoi               Whisper:   i mow i kidding
00:48 21/30    vinylrake              Whisper:   take a ghol for scout if you want
01:02 29/30    FreakBoi               Whisper:   i dont want
01:09 24/30    vinylrake              Whisper:   early lookout
01:32 18/30    FreakBoi               Whisper:   is laged
01:37 02/30    vinylrake              Whisper:   crap looks like nobody is NW
02:06 14/30    vinylrake              Whisper:   roving party headed your way from mid
02:18 20/30    FreakBoi               Whisper:   if u see some base
02:24 07/30    FreakBoi               Whisper:   i wil send sme units
02:24 18/30    vinylrake              Whisper:   enemies
03:05 02/30    vinylrake              Whisper:   dang
03:09 01/30    FreakBoi               Whisper:   i am noob
03:11 13/30    FreakBoi               Whisper:   ahah sorry
03:15 07/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   gf
03:16 03/30    vinylrake              Whisper:   we all are, np
03:23 23/30    FreakBoi               Whisper:   :d
03:45 19/30    vinylrake              Whisper:   i made mistake of heading to the one spot
03:50 05/30    vinylrake              Whisper:   no enemy was at 
04:03 02/30    vinylrake              Whisper:   took up too much time to get to next one
04:36 17/30    vinylrake              Yell:   that was quick
05:02 26/30    Nokilli                Whisper:   here Blake
06:09 25/30    vinylrake              Yell:   oh oh MT
06:36 25/30    vinylrake              Yell:   good try Mt
06:44 26/30    Monstertool            Yell:   i tried
06:54 00/30    Monstertool            Yell:   uhh oh
07:51 29/30    vinylrake              Yell:   nice
07:52 19/30    Monstertool            Yell:   LOL 
08:00 04/30    Monstertool            Yell:   i'm still dead though
08:09 29/30    vinylrake              Yell:   but you go out fighting
08:19 00/30    vinylrake              Yell:   gf MT
08:22 19/30    Monstertool            Yell:   gf NKI and Blake
08:33 08/30    vinylrake              Yell:   tie game
08:44 00/30    vinylrake              Yell:   MT and I are tied for last!
09:09 02/30    vinylrake              Yell:   gga
+PG+ 09:12 09/30    Monstertool            Yell:   gga 
+PG+ 09:14 09/30    vinylrake              Yell:   nice Milt
+PG+ 09:20 04/30    Nokilli                Whisper:   gg Blake


(20)040807 2228 HMMN.Drowned K  Ral 2v1v1v1v1 Drowned Kingdom

-PT- -00:04 03/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   gl
-PT- -00:03 18/30    Nokilli                Whisper:   ok Blake tag the flags ok?
00:02 05/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   remember: 2 flags 2 guard
+PG+ 05:31 09/30    Monstertool            Yell:   gga 
+PG+ 05:31 25/30    vinylrake              Yell:   gga


(20)040807 2258 HMMN.Cracks in^ StB 2 Team RZD Cracks in the Cloudspine

-PT- -01:47 04/30    Monstertool            Whisper:   heh sweet
-PT- -00:21 25/30    Monstertool            Whisper:   it did come a little unbalanced with NKI and 
-PT- -00:19 17/30    Monstertool            Whisper:   blake
-PT- -00:13 02/30    vinylrake              Whisper:   forgot
00:02 15/30    Monstertool            Whisper:   if we do a 2 
00:07 04/30    Miltiades       ~idiot~ Whisper:   anyone want some units?
00:12 11/30    Monstertool            Whisper:   next time one will have to team with them
01:19 25/30    vinylrake              Whisper:   sorrry
01:25 15/30    Monstertool            Whisper:   i keel u VR 
01:31 29/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   oops
01:42 09/30    Monstertool            Whisper:   VR! \
01:44 01/30    Monstertool            Whisper:   LOL 
02:16 08/30    vinylrake              Whisper:   i wan tto launch the ball
02:28 06/30    Monstertool            Whisper:   okay lauch it
02:31 03/30    Monstertool            Whisper:   rubber ball
02:40 12/30    Monstertool            Whisper:   heh
02:50 06/30    Monstertool            Whisper:   nice bounce
03:03 17/30    Miltiades       ~idiot~ Whisper:   how'd you launch it?
03:09 25/30    Miltiades       ~idiot~ Whisper:   are there rocket satchels? :)
03:11 22/30    vinylrake              Whisper:   just shot it
03:21 29/30    vinylrake              Whisper:   Giant ball doesn't go so far
03:26 23/30    Miltiades       ~idiot~ Whisper:   shot it with giant?
03:36 08/30    vinylrake              Whisper:   yes
03:46 17/30    vinylrake              Whisper:   i am going to launch it again
03:59 16/30    vinylrake              Whisper:   better move from ball
04:07 10/30    Monstertool            Yell:   hah dud
05:06 06/30    Monstertool            Whisper:   oh man i just keled myself
05:22 00/30    Monstertool            Whisper:   lookout VR 
08:29 01/30    Miltiades       ~idiot~ Whisper:   hehe
08:31 11/30    Monstertool            Whisper:   pus the spids VR 
09:31 22/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   lol
09:47 01/30    Monstertool            Whisper:   that ball is uncontestable
+PG+ 10:03 22/30    vinylrake              Yell:   gga
+PG+ 10:04 06/30    Monstertool            Yell:   gga 


(20)040807 2347 HMMN.StoneHear^ LoH FFA 5 StoneHeart RDF!! v4.3 / StoneHeart RDF Cage FFA-6

-PT- -00:29 00/30    Monstertool            Yell:   oh man this is gonna be deadly
-PT- -00:21 29/30    vinylrake              Yell:   for YOU
-PT- -00:13 05/30    Monstertool            Yell:   i keel u
-PT- -00:10 21/30    Nokilli                Yell:   remember truce
-PT- -00:00 27/30    Monstertool            Yell:   good idea
00:07 03/30    vinylrake              Yell:   1 minute truce
00:09 01/30    Monstertool            Yell:   wait for siren
04:47 04/30    vinylrake              Yell:   i don;t like mondos on this map
04:57 16/30    vinylrake              Yell:   i especially don;'t like MT's mondos on this ma
05:02 11/30    Monstertool            Yell:   LOL 
+PG+ 06:07 05/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   lol
+PG+ 06:10 10/30    Monstertool            Yell:   gf guys


(20)040808 0004 HMMN.Knuckle o  StB FFA 5 Knuckle of the Oasis v1.1 / Knuckle of the Oasis (Light)

00:25 04/30    Monstertool            Yell:   ahh VR
02:13 08/30    Monstertool            Yell:   oh crap
02:53 04/30    Monstertool            Yell:   i keel u VR 
02:58 29/30    vinylrake              Yell:   you tried
04:05 00/30    vinylrake              Yell:   now lets see you win MT
04:10 06/30    Monstertool            Yell:   =P 
04:10 15/30    vinylrake              Yell:   muahahahaha
04:15 28/30    Monstertool            Yell:   gf VR 
04:20 17/30    Monstertool            Yell:   left me with 2 herons
04:21 18/30    vinylrake              Yell:   likewise
04:30 11/30    vinylrake              Yell:   tht's 2 more thn I have
04:43 15/30    vinylrake              Yell:   that was Mutual Assured Destruction I think
06:01 05/30    vinylrake              Yell:   wow nki that is the perfect spot for a DM conte
06:03 10/30    vinylrake              Yell:   st
06:14 07/30    Nokilli                Yell:   i am dead
06:29 04/30    vinylrake              Yell:   give me some of your units
06:45 11/30    vinylrake              Yell:   nice
+PG+ 08:03 01/30    vinylrake              Yell:   nice
+PG+ 08:04 28/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   doh
+PG+ 08:05 19/30    vinylrake              Yell:   gga
+PG+ 08:05 28/30    Monstertool            Yell:   gga 


(20)040808 0017 MMNv Knuckle o xStB FFA 4 Knuckle of the Oasis v1.1 / Knuckle of the Oasis (Light)

-PT- -00:13 00/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   gl
+PG+ 08:51 18/30    vinylrake              Yell:   good one
+PG+ 08:54 17/30    Monstertool            Yell:   nice NKI 
+PG+ 08:55 06/30    vinylrake              Yell:   nice nki


(20)040808 0038 MMNv A Borderl^ StB FFA 4 A Borderland Odyssey / Aqualonian Killing Spree

-PT- -00:05 05/30    Monstertool            Yell:   whats this wight do? 
00:04 05/30    vinylrake              Yell:   Just press T immediately
00:14 24/30    Monstertool            Yell:   no way not like the BB did
01:04 17/30    vinylrake              Yell:   milt - spiders can go underwater
01:10 13/30    Monstertool            Yell:   they swim
01:17 15/30    Monstertool            Yell:   scuba spiders
01:23 11/30    vinylrake              Yell:   no like thrall - undead spiders
+PG+ 08:02 23/30    vinylrake              Yell:   gga
+PG+ 08:04 18/30    Monstertool            Yell:   gga 
+PG+ 08:05 04/30    vinylrake              Yell:   nice one MT
+PG+ 08:06 15/30    Nokilli                Yell:   gg


(20)040808 0054 MMNv Demise on^ BoP FFA 4 Demise on the Plains

-PT- -00:11 03/30    Monstertool            Yell:   this is gonna be insane
-PT- -00:06 14/30    Monstertool            Yell:   is this a normal bacon? 
-PT- -00:03 08/30    Monstertool            Yell:   or a heavy one? 
00:01 14/30    vinylrake              Yell:   yeah should have done iron or giant balls
00:09 29/30    vinylrake              Yell:   balls on PARADe not bacon
01:11 16/30    vinylrake              Yell:   crap
01:12 18/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   heh
01:17 15/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   whew!
01:19 01/30    vinylrake              Yell:   i need bigger heavier balls
01:28 18/30    Monstertool            Yell:   i got heavy balls
01:37 23/30    vinylrake              Yell:   who got my ball?
02:08 11/30    vinylrake              Yell:   did anyone see an extra ball go flying by?
02:09 08/30    Monstertool            Yell:   i can't even find anyone
02:19 00/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   heh
02:19 21/30    vinylrake              Yell:   you just passed where I used to be
02:47 10/30    vinylrake              Yell:   MT everyone else is gone - you are playing alon
02:54 08/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   lol
04:14 25/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   heh
+PG+ 04:21 20/30    vinylrake              Yell:   nice dodging milt
+PG+ 04:26 00/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   really?
+PG+ 04:27 12/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   hehe
+PG+ 04:28 06/30    Nokilli                Yell:   gg
+PG+ 04:30 17/30    Monstertool            Yell:   gga 


(20)040808 0108 MMNv BaronsBac^ StB FFA 4 Baronsbackyard1_1 / Baron's Backyard (Light) 1.1

01:06 03/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   lol
01:11 21/30    Nokilli                Yell:   wth
03:29 10/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   lol
04:00 09/30    Monstertool            Yell:   that ball is hilarious
04:15 16/30    vinylrake              Yell:   OOS
04:18 19/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   doh
+PG+ 07:09 21/30    Monstertool            Yell:   nice Milt


10  (20)040808 0124 MMNv Eyrie      StB FFA 4 Eyrie / Eyrie (dark)

10  -PT- -00:11 16/30    vinylrake              Yell:   crap *I* have mid start?
10  -PT- -00:03 25/30    Monstertool            Yell:   dogpile VR 
10  02:53 25/30    Monstertool            Yell:   gf milt
10  02:57 08/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   gf
10  03:01 16/30    Monstertool            Yell:   you really keeled 
10  03:03 01/30    Monstertool            Yell:   me
10  03:12 23/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   payback for all those rdf games :)
10  07:55 21/30    vinylrake              Yell:   CAMPERS
10  *SD* 09:18 22/30    Miltiades       ~idiot~ Yell:   lol whoops
10  *SD* 09:20 02/30    vinylrake              Yell:   arg
10  +PG+ 10:01 00/30    Monstertool            Yell:   ha
10  +PG+ 10:03 24/30    Monstertool            Yell:   good one NKI